Kerktoren doenrade korenfestival roermond Kerkstraat bij kasteel doenrade stabat mater

eerste prijs LKF 2017

Eerste prijs Gemengd Koor Crescendo bij Limburgs Koren Festival!

In het weekend van 6 tot en met 8 oktober 2017 vonden in theater de Oranjerie in Roermond de jaarlijkse Limburgse Koordagen plaats.
Deze koordagen werden op vrijdag 6 oktober geopend met het Groot Limburgs Koorgala, waaraan de Philharmonie Zuid-Nederland, het Venrays Mannenkoor en Oratoriumvereniging Heerlen deelnamen.
Op zaterdag 7 oktober waren er in de Oranjerie diverse workshops en vonden er vanaf 10:00 uur de zangwedstrijden voor het Nederlands Koren Festival plaats. Aan het NKF namen 16 koren in diverse categorieën deel. Gemengd Koor Crescendo nam deel in de categorie grote koren (>40 zangers).
Onze maanden van voorbereiding met extra repetities hadden hun vruchten afgeworpen: De passie bij “Nyon,nyon”, de perfecte timings bij “Deamon Irrepit Callidus”, en de rust en devotie bij “gloriosa Dicta Sunt” en bij “the Ground” oogsten alom bewondering en waardering.
Aangezien de zangwedstrijden over zaterdag en zondag verspreid waren moesten we helaas nog een dag op de uitslag wachten.
nyon nyon
et misericordia Zaterdagavond nam Crescendo ook deel aan het concert “Enjoying the Great Choir”, een samenwerking tussen Gemengd Koor Crescendo, koor Cantorinato, kamerkoor Concertato, koor Francis Chorum en de Vocal Sollys. Op deze avond kregen de toehoorders het beste uit de hedendaagse Engelse koormuziek te horen, met als hoogtepunt een selectie uit het Magnificat van John Rutter. Het geheel werd instrumentaal ondersteund door kamerorkest Concertato. Ook op deze avond kregen alle deelnemende koren geweldige respons van een volle concertzaal.

Op zondagavond hadden de koorleden zich verzameld in gasterie Dobbelsteyn. Enkele bestuursleden waren in Roermond om de uitslag en een eventuele prijs in ontvangst te nemen. Tegen negenen kwam er dan het verlossende telefoontje: Crescendo had de eerste prijs bij de grote koren gewonnen. Met 231 punten hadden we de nummer twee in deze categorie met 14,5 punt achter ons gelaten. Gemengd Koor Crescendo mag zich dus met recht het “Beste groot koor” van Limburg noemen.

De leden van Crescendo hebben dit weekend laten zien wat ze in hun mars hebben en deze opsteker zal zeker het zangplezier verhogen.
  LKF2017prijs