Kerktoren doenrade korenfestival roermond Kerkstraat bij kasteel doenrade stabat mater

Link Piek voor Vincent Diederen

Link-Piek voor Vincent Diederen.

Burgemeester Berry Link van de gemeente Schinnen heeft er een traditie van gemaakt om op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur, de Link-Piek uit te reiken.
Deze stimulerings- en aanmoedigingsprijs wordt sinds enkele jaren uitgereikt aan een persoon, personen, vereniging of stichting die op een bijzondere manier "gepiekt" hebben.
De Link-Piek ging dit jaar naar ons koorlid Vincent Diederen.
Vincent Diederen is al sinds zijn achtste jaar lid van het kerkelijk mannenkoor. Al 77 jaar beklimt de krasse vijfentachtiger iedere zondag de 32 treden naar het oksaal in de kerk van Doenrade.
Enkele jaren later werd hij lid van de fanfare St. Cecilia uit Doenrade, waar hij ook meer dan 60 jaar heeft blijk gegeven van zijn muzikale gaven.
Toen in 1947 Gemengd Koor Crescendo werd opgericht was Vincent één van de eersten om mee te gaan zingen. En op zijn vijfentachtigste zingt hij nog mee en bij het Benedictus uit de Pastoralmesse van Anton Diabelli zingt hij zelfs voor.

  linkpiek

Ook bij de oprichting van blaaskapel "De Kaafbloazers" was Vincent bij de eerste leden en ook hierbij heeft hij zo'n veertig jaar meegeblazen.
Naast zijn aktieve deelname aan het Doenraadse verenigingsleven stelt Vincent de stallen van zijn drie eeuwen oude hoeve beschikbaar voor opslag van verenigingsmaterieel en op de binnenplaats vindt menig feest plaats, zoals verenigingsbarbecues, bloemenverkoop en koffie met vlaai van de fanfare en de after party van de jaarlijkse St. Hubertusviering. Naar goed boerengebruik staat in huize Diederen 16 uur per dag de koffie klaar en is iedereen welkom voor een bakkie met een koekje.
Vincent, van harte gefeliciteerd!