Kerktoren doenrade korenfestival roermond Kerkstraat bij kasteel doenrade stabat mater

korendag Heerlen 30 november 2014

 

Op zondag 30 november moesten de leden van Gemengd Koor Crescendo vroeg uit de veren: Om half tien werden zij verwacht in het Parkstad Theater in Heerlen, voor de Limburgse Korendag.
Deze Korendag, een initiatief van het VNK Limburg, werd georganiseerd door het Vocaal Ensemble Kerkrade. De VNK had negen Limburgse koren uitgenodigd om aan deze dag deel te nemen.
De korendag bestond uit het volgen van workshops, welke werden gedoceerd door leden van het Nederlands Kamerkoor en een concert van de negen deelnemende koren en het Nederlands Kamerkoor.
Iedere deelnemer had uit een vijftal workshops twee gekozen, die zij/hij overdag volgde.
Nu heeft ons koor al een dirigent en een repetitor, die heel goed muziekondericht kunnen geven, maar een workshop van geschoolde zangers, met soms andere insteken voegt toch weer iets toe aan je koorbeleving.
Het gaat te ver om alle workshops te gaan beschrijven, maar de reacties van de deelnemers waren zeer positief. Iedereen had deze dag als nuttig en leerzaam ervaren.
Na de workshops volgde er nog een gezamenlijke repetitie van twee koorwerken, Nyon nyon van de Amerikaanse componist Jake Runestad en Mendelsohns Psalm 9, welke wij 's avonds gezamenlijk zouden uitvoeren.
Het concert 's avonds werd ook een succes. Nadat ieder koor een eigen werk ten gehore had gebracht, brachten 240 deelnemers de voornoemde werken ten gehore, wat met een groot applaus werd beloond.
Het Nederlands Kamerkoor sloot het concert op een bijzonder mooie wijze af.
En uiteraard, waren wij na een hele dag musiceren bek-af.
Zie ook het filmpje van het Nederlands Kamerkoor.

  korendag2014-1