Kerktoren doenrade korenfestival roermond Kerkstraat bij kasteel doenrade stabat mater

Jesus Christ Superstar

Jesus Christ Superstar in Doenrade.

Op zondag 14 april 2019, Palmzondag, voeren Gemengd Koor Crescendo en fanfare St. Cecilia Doenrade en Jabeek de muziek uit van de rockopera Jesus Christ Superstar.
Voor deze uitvoering nodigt het koor projectzangers uit: vrouwen en mannen die aan deze voorstelling willen meewerken kunnen zich hiervoor opgeven.
Van februari tot en met 14 april repeteren deze zangers mee met Gemengd Koor Crescendo.
De muziek voor deze uitvoering is niet ingewikkeld, dus je hoeft geen muzikale opleiding te hebben genoten. Plezier in het zingen volstaat.
Op 14 april zijn er een middagvoorstelling en een avondvoorstelling van de opera, in de kerk van Doenrade.
Voor fanfare St. Cecilia is deze uitvoering tevens de muzikale start van haar 100- jarig jubileumfeest.
 
jesus christ01 

Jesus Christ Superstar is een rockopera met muziek van Andrew Lloyd Webber en tekst van Tim Rice.
De toneeluitvoering werd net als de film die van de musical verscheen een succes. De theaterversie wordt nog regelmatig door velerlei gezelschappen uitgevoerd.
De rockopera werd in 1970 uitgebracht als album (met zang van onder andere Ian Gillan, Yvonne Elliman, Murray Head en Barry Dennen) en werd vervolgens als musical op de planken gebracht in Londen en op Broadway.
Door religieuze groeperingen werd destijds geprotesteerd tegen de opvoering van het stuk, omdat Jezus te veel als een gewone sterveling zou worden neergezet. Inmiddels wordt het stuk echter ook opgevoerd door kerkelijke musicalgezelschappen.

Het stuk behandelt, grotendeels vanuit het gezichtspunt van Judas, de laatste week uit het leven van Jezus. De rockopera beschrijft hoe Judas afstand neemt van Jezus, die in Judas' ogen de aandacht te veel op zijn persoon laat vestigen (als zoon van God, wat Judas niet gelooft) en te weinig op de goede daden die hij doet; Judas meent dat de aanvankelijk nobele beweging rond Jezus gestopt moet worden voordat zij uit de hand loopt.
Tegelijkertijd zijn de hogepriesters bang voor het afkalven van hun gezag als steeds meer volk Jezus volgt en hem aanspoort hun land te bevrijden van de Romeinse overheersing. Deze houding van het volk beangstigt ook Jezus, die weet welk lot hem te wachten staat. Uiteindelijk vinden de hogepriesters en Judas elkaar en wordt Jezus verraden, waarna Judas uit wroeging zelfmoord pleegt. De lokale joodse heerser Herodes, aan wie Jezus wordt voorgeleid, beschouwt Jezus door de verhalen over zijn wonderen slechts als een amusante goochelaar en stuurt hem, als Jezus niet aan zijn verzoeken voldoet, teleurgesteld door naar Pontius Pilatus. Deze Romeinse gouverneur van Judea, die zelf geen kwaad in Jezus ziet, ziet zich door de druk van het volk, gecombineerd met Jezus' halsstarrige houding, gedwongen Jezus te laten kruisigen.

Gemengd Koor Crescendo Doenrade repeteert op dinsdagen van 20:00 uur tot 22:00 uur in gasterie Dobbelsteyn, Kerkstraat 23 in Doenrade.
Wil jij meezingen met dit project, dan kun je je opgeven bij de secretaris henksmeets_85@msn.com, gsm 06-23932132.