Kerktoren doenrade korenfestival roermond Kerkstraat bij kasteel doenrade stabat mater

in memoriam

In het verleden zijn niet van alle overleden leden  memoria geschreven, wellicht zijn ook memoria verloren gegaan.
Op het gevaar af dat er misschien oud leden vergeten worden, willen wij toch memoreren aan enkele overleden zangers die van veel waarde waren voor Crescendo, zoals:
De heer G. van Nielen, de eerste voorzitter en medeoprichter van ons koor,
Herman Bronneberg, die 28 jaar lang onze vereniging heeft voorgezeten,
Harrie Moers, vele jaren een toegewijd lid en toonaangevend tenor,
Tiny Schoonbroodt, Hein Giesbers, Gerrit Diederen, Mia Mooren en André Beckers, die vele jaren vocaal en organisatorich het koor van dienst waren.

Math Diederen 12 mei 1924 - 8 maart 2013.

Het gebeurt maar zelden, dat een oprichter van een vereniging het 65-jarig bestaan van die vereniging mag meemaken.
Medio 1947 richten de heren van Nielen, Theo Heunen en Math Diederen Gemengd Koor Crescendo op. En we mogen gerust stellen dat Math Diederen een groot aandeel heeft gehad in het crescendo van zijn gemengd koor. Math gaf niet alleen bij de eerste tenoren, maar ook decennia lang bestuurlijk de juiste toon aan. Math was jarenlang penningmeester van Gemengd Koor Crescendo en nam zelfs enkele jaren het voorzittersschap waar.
Math heeft het 65-jarig bestaan van Crescendo, zij het van de zijlijn, nog gedeeltelijk meegemaakt.
De Heer heeft een andere agenda dan de vereniging en zo riep hij Math Diederen tot zich, één maand voor de jubileumsreceptie in april. Maar Math Diederens naam zal voor altijd met gouden letters in de historiek van de vereniging geschreven staan.


Jo Verheijen.

Op zaterdag 10 september 2011 overleed geheel onverwacht ons koorlid Jo Verheijen.
Jo was geen zanger, Jo maakte zich op andere manieren verdienstelijk voor Crescendo.
Hij was niet alleen een gedreven floormanager, die de podiumplaatsen en de opkomst tot in de puntjes regelde. Jo was ook een technische duizendpoot en een man die graag de handen uit de mouwen stak. En bovenal was Jo een kameraad voor iedereen.
Gemengd Koor Crescendo heeft de uitvaart van Jo Verheijen, op 17 september muzikaal opgeluisterd, waarna alle leden respectvol afscheid hebben genomen.

Jan Hochstenbach.

Op 31 maart 2009 moesten wij afscheid nemen van Jan Hochstenbach, van een geweldige vriend, van een bijzonder mens.
Jan was een bescheiden mens, maar wist wel wat hij wilde en was altijd heel nadrukkelijk aanwezig..
Jan leefde intens mee met het lief en leed van Crescendo. Hij was dit jaar 25 jaar actief lid van onze vereniging, waarvan enkele jaren als bestuurslid. Hij was trots op Crescendo. Tijdens zijn ziekenzalving vertelde hij, dat hij zijn passie voor de zang bij Crescendo helemaal heeft kunnen uitleven.
Zijn saamhorigheidsgevoel werd hoe langer hoe meer versterkt door o.a. het organiseren van de 5-jaarlijkse revue, waarvan hij voorzitter was en waar het gehele koor aan meedeed.Jan kon zich daarin volledig uitleven. Hij heeft daar intens van genoten en heeft toen ook ervaren - aldus zijn eigen woorden - wat gemeenschapszin eigenlijk betekent.
Tot het laatst bleef hij geïnteresseerd in het wel en wee van Crescendo. Jan, rust zacht. Wij zullen jouw vriendelijkheid en warmte met veel gevoelen van dankbaarheid gedenken en wij zullen jou in herinnering bewaren.

Theo Heunen

Op 20 december 2007 heeft Gemengd Koor Crescendo afscheid genomen van haar ere-dirigent, de heer Theo Heunen.
Theo was een vreugdevol mens met een grote interesse en warme belangstelling voor mensen, muziek en verenigingen, en in het bijzonder Crescendo.
Hij was een van de oprichters en was dirigent van 1947 tot 1989. Daarna was hij ere-dirigent en Lid van Verdienste van ons koor.
Hij was trots op zijn Crescendo en behaalde prachtig aansprekende successen en prijzen. Onder zijn muzikale leiding zijn vele mooie muziekwerken ingestudeerd en uitgevoerd. Vele werken waar wij nu nog de vruchten van plukken. Als eerbetoon aan hem hebben wij bij zijn uitvaart de Missa Brevis in D-dur van Wolfgang Amadeus Mozart uitgevoerd. Een mis die hij tijdens zijn actieve loopbaan bij Crescendo met ons heeft ingestudeerd.
Muziek was zijn passie, zijn leven, en zijn ideeën en keuze van muziekwerken waren voor ons koor vaak van onschatbare waarden.
Toen Theo in 1989 afscheid nam van Crescendo, liet hij een koor achter waar velen jaloers op waren. Veel dirigenten hadden graag zijn stokje willen overnemen.
Theo was ook een gezelschapsmens met een intense levensblijheid met mooie uitspraken, waarvan vele tijdens de repetities sfeerbepalend waren.
Wij kijken op een bijzondere, positieve wijze terug naar hetgeen Theo Heunen voor Crescendo heeft gedaan en betekend.