Kerktoren doenrade korenfestival roermond Kerkstraat bij kasteel doenrade stabat mater

Erebestuur

 

  Het Erebestuur
   
  Sinds kort is er ook een Erebestuur aan Gemengd Koor Crescendo verbonden
   
  Het Erebestuur stelt zich ten doel:
 ♦ Het in stand helpen houden van Gemengd Koor Crescendo en het stimuleren om op een zo hoog mogelijk niveau te presteren;
 ♦ Het geven van morele en financiële steun aan de vereniging.
  Deze steun bestaat uit het mede bekostigen van grootschalige evenementen, concerten, concoursen en aanschaf nieuwe concertkleding;
 ♦ Het mede mogelijk maken om nieuwe deuren te openen voor het geven en opluisteren van concerten, bij evenementen in kerken,
  concertzalen e.d. alsmede Heilige Missen;
 ♦ De vereniging representatief te vertegenwoordigen bij uitvoeringen en dergelijke.
   
  Het Erebestuur bestaat uit de volgende personen:
   
 ♦ G.J.M. Janssen, voorzitter 
 ♦ Mr. ing. M.M.A.R. van der Broek
 ♦ L.J.P.M. Frissen
 ♦ Prof.dr.ir.J.M.E. Pennings
 ♦ M.J. Smeets
   
 ♦

Het secretariaat wordt verzorgd door mevrouw Miek Smeets