Kerktoren doenrade korenfestival roermond stabat mater

LIMBURGS BESTE GROTE KOOR 2017

       
 rabologo  

Welkom op de site van Gemengd koor Crescendo Doenrade.

 
facebook
 

Gemengd koor Crescendo Doenrade werd opgericht in 1947.
De vereniging heeft in haar 70-jarig bestaan bewezen een veelzijdig en gedreven koor te zijn.
Het repertoire van Crescendo is zeer uiteenlopend, van swingende musicalwerken tot legendarische rocknummers, van gezellige volksmuziek tot prachtige operakoren, maar serieuze concourswerken en mooie klassieke missen gaat het koor zeker niet uit de weg.
De vereniging bestaat momenteel uit 79 zingende leden. Ons jongste lid is 27 jaar en ons oudste zingende lid heeft onlangs zijn 90ste verjaardag gevierd.

 

Beekdaelen viert de Vrijheid.

Op vrijdag 4 oktober organiseerde Gemengd Koor Crescendo een concert naar aanleiding van de herdenkingen Limburg 75 jaar bevrijd.
Het concert vond plaats in de St. Clemenskerk te Hulsberg en kreeg de mooie naam: “Beekdaelen viert de Vrijheid!”
Aan het concert namen, naast Gemengd Koor Crescendo uit Doenrade, ook Zangvereniging Oranje uit Schinveld en de Koninklijke fanfare St. Caecilia uit Puth deel, alsook een gastkoor uit het Duitse Dresden, het Lössnitzchor.
De avond werd geopend door Fanfare St. Caecilia en Gemengd Koor Crescendo met het Limburgse volkslied. Uiteraard liet ook het publiek zich hierbij niet onbetuigd.
Na een warm openingswoord door burgemeester Eric Geurts, trapte Crescendo het concert af met nummers die eer betoonden aan de bevrijders, als gedachtenis aan de slachtoffers en als droom over een betere, vredige wereld.
Na Crescendo traden respectievelijk Zangvereniging Oranje en het Lössnitzchor op, ook met nummers in de sfeer van Vrijheid, Vrede en Veiligheid.
De 11-jarige Darinka Legué las een ontroerend gedichtje voor over de soldaten die voor onze vrijheid gestorven zijn.
Koninklijke fanfare St. Caecilia leidde het concert tenslotte naar een prachtige finale, waarbij Gemengd Koor Crescendo samen met de fanfare het werk “75 jaor Vrieëj”, van Christiaan Janssen en Frans Pollux opvoerden en vervolgens Crescendo, Oranje en fanfare St. Caecilia het werk Hymn to the Fallen ten gehore brachten.
Het prachtige concert werd door alle zangers en muzikanten afgesloten met de Europese hymne “Alle Menschen werden Brüder”, naar de 9e symphonie van Ludwig von Beethoven.
Op onze facebook pagina staan mooie foto's van het concert.

75jaorvrieej
   
 lössnitzchorwelkom  Warm welkom voor Lössnitzchor.

Op donderdag 3 oktober arriveerden onze gasten uit Dresden, het Lössnitzchor, bij hun hotel in Sittard.
Daar werden ze verwelkomd door het bestuur van Gemengd Koor Crescendo.
Naar goed zangersgebruik zongen de Dresdenaren een lied ter begroeting, dat zelfs uit de omliggende woningen op applaus kon rekenen. Onze voorzitter Jan Haagmans heette hen daarna hartelijk welkom.
Aangezien de leden van het Lössnitzchor moesten inchecken en opfrissen werd deze ontmoeting hierna beéindigd.
Enkele foto's staan op de fotopagina.

 

vrijdag 4 oktober 19:00 uur concert "Beekdaelen viert de vrijheid" in de St. Clemenskerk te Hulsberg.

zaterdag 19 oktober  20:00 uur Jubileumconcert fanfare Aurora Grevenbicht in de Domijnen in Sittard.

zondag 1 december 15:00 uur concert "Winterklanken" in gasterie Dobbelsteyn Doenrade.

zondag 8 december 15:00 uur concert "Sterren stralen" van zangvereniging Oranje in zaal FaSiLa in Schinveld

 

Druk, druk, druk.
Tja, 2019 is wel een uitschieter wat betreft de agenda van ons koor. Hadden wij al ons project Jesus Christ Superstar, met zo’n 50 projectzangers, het vriendenconcert “Lentekriebels” en diverse uitvoeringen van de Messe Solennelle van Gounod, de rest van het jaar zitten we ook niet stil.
Vanaf half september beginnen de herdenkingen van de bevrijding van Limburg, 75 jaar geleden. Op vrijdag 20 september nemen we deel aan het concert "Vrijheid maken we samen" in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Op vrijdag 4 oktober organiseren wijzelf een bevrijdingsconcert, samen met de fanfare van Puth, met zangvereniging Oranje uit Schinveld en het Lössnitzchor uit Dresden.
Op zaterdag 19 oktober nemen we deel aan het jubileumconcert van harmonie Aurora Grevenbicht in de schouwburg van Sittard. En na ons “Winterklanken” concert op 1 december en de medewerking aan het concert “Sterren stralen”, van zangvereniging Oranje uit Schinveld sluiten we het jaar af met de kerstavondmis in Doenrade. Dus, als u ons wilt u beluisteren, dan heeft u keus genoeg deze tweede helft van het jaar.

vrijheid

 


maestro

"de Maëstro"


bbq2017-01

Barbecue 2019

jcs2019

Jesus Christ Superstar

winterklanken2018

Winterklanken 2018
     

Concertreis Gemengd Koor Crescendo naar Dresden.

In de vroege ochtend van zaterdag 13 oktober 2018 vertrokken twee bussen met zangers van Gemengd Koor Crescendo, partners en gasten naar Dresden. Lees verder....

  dresden zwinger
      
     
Het Nederlands Kamerkoor heeft een filmpje op internet gezet, over de Korendag van 30 november 2014.
Gemengd Koor Crescendo deed hier ook aan mee zoals u kunt zien in ons archief.
   

 footer